Minőségbiztosítás

A Beton Technológia Centrum Kft. minőségpolitikai nyilatkozata

A Beton Technológia Centrum Kft. (a továbbiakban BTC Kft.) Laboratóriumaiban (a továbbiakban Laboratóriumok) nagy hangsúlyt helyez a vállalt laboratóriumi tevékenység kifogástalan teljesítésére, a Vevői elvárások maradéktalan kielégítésére. Ennek érdekében a vezetőség elkötelezettségét az alábbi minőségpolitikai nyilatkozatban teszi közé.

 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelése végett hatékony minőségügyi rendszert vezettünk be, melyet rendszeresen saját magunk ellenőrzünk, és az erre kijelölt hatósággal felülvizsgáltatunk.
 • A Laboratóriumok pártatlanok és a vizsgálatok elvégzése során mentesek a külső gyártói, forgalmazói befolyástól. A munkavégzés során különös figyelmet fordítunk a bizalmas ügykezelés betartására.
 • A Laboratóriumok tevékenységének minden fázisában, a vevői igényeknek való megfelelés, szerződésben vállalt kötelezettségek, a vizsgálati szabványok, előírások valamint jogszabályi követelmények teljesítésének maradéktalan betartása a cél.
 • A Laboratóriumok figyelemmel kísérik a vizsgálatokat előíró szabványok vagy előírások változását.
 • A Laboratóriumok nagy gondot fordítanak a vizsgálatok elvégéséhez szükséges eszközök fejlesztésére, karbantartására, mérőképességének ellenőrzésére (hitelesítés, kalibrálás, pontosságellenőrzés), valamint a megfelelő vizsgálati környezeti feltételek biztosítására.
 • A Laboratóriumok különösen törekszenek a vevőkkel való kapcsolattartásra, azok igényeinek megismerésére.
 • A munka minőségre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát a BTC Kft. úgy szabályozta, hogy az a Vevők igényeit maradéktalanul kielégítse.
 • Nagy hangsúlyt fektet az alvállalkozók kiválasztására, elvárja tőlük, hogy a Laboratórium minőségpolitikájával összhangban működjenek közre.
 • Nagy figyelmet fordít az új szakmai ismeretek elsajátítására, alkalmazására, a dolgozók szakmai és minőségügy ismereteinek bővítésére, a képzések értékelésére.
 • Fontosnak tartja a dolgozók elégedettségét, szociális körülményeinek magas igényű szinten tartását és fejlesztését.
 • A BTC Kft. minden alkalmazottja tudásával és felelősségével járul hozzá a célkitűzések teljesüléséhez. A minőségért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. Minden munkatárs felelős saját munkája minőségéért, tisztában van és alkalmazza a Minőségügy Kézikönyvben leírtakat.
 • A szolgáltatásokat az elvállalt határidőre úgy végezi el, hogy azok teljes mértékben kielégítsék a Vevők igényeit, megfeleljenek az előírásoknak, az elvárt műszaki, szakmai és minőségi követelményeknek.
 • A Vevők megelégedettségét biztosítja a minőségügyi rendszer működtetése, az anyagi és humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése.
Bemutatkozik a BTC